Doelstellingen van de club:

De instandhouding van veteraan-motorrijwielen met name de motoren uit de jaren vijftig
Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.

Tijdens de oprichting van de ZVMV in 1980 is afgesproken dat de leden of aankomende leden in het bezit moeten zijn
van een motorfiets met een bouwjaar, of model van vr 1960.